Vianoce 2019

Obdaruj nás, Pane, múdrosťou srdca.
Nauč nás rátať naše dni
aby sme našli múdrosť srdca

Kniha žalmov – Ž 90

Moji milí,
pred pár dňami, počas tradičného milého predvianočného stretnutia s bývalými kolegami, s ktorými sa máme stále radi, som mal vonku, pri cigarietke, neobyčajný rozhovor s mojim dobrým priateľom. Hovoril niečo v tom zmysle ako je (niekedy) ťažké, to dobré, správne čo si v hlave, rozumom „naordinujeme“ a ľahko zdôvodníme preniesť do srdca, do seba, tak aby sme to celým sebou prijali a úprimne, spontánne žili. A podoprel to žalmom z motta: Obdaruj nás, Pane, múdrosťou srdca... Koľká múdrosť je v tých slovách obsiahnutá. Otázka a zároveň odpoveď. Odvtedy ich, otázku i odpoveď, nosím v sebe, obraciam ich, snažím sa ich stráviť, pochopiť...

Paralelne s týmto sa mi náhodou, no náhodou, dostala do rúk kniha Anastasia, o éterickej, no reálnej mladej žene z ďalekej sibírskej tajgy, kde ma, okrem iných múdrosti zaujala stať o deťoch, o ich čistote srdca a čistej múdrosti. Opisuje tam ako storoční múdri staríci chodili za dieťaťom nie aby ho učili, aby mu odovzdávali svoju múdrosť a skúsenosť, ale aby sa ho pýtali a dostávali „čistú“ odpoveď. Odvtedy to nosím v sebe, snažím sa to stráviť, pochopiť.

Moji milí priatelia, tak sa pýtam či (si) dokážeme klásť tie správne, dobré otázky? Či máme odvahu pýtať sa seba, priateľov, Boha? Odpovede možno poznáme, no niekedy môže byť dôležitejšia samotná otázka. Často sa pýtame na nepodstatné veci, s ktorými sme dennodenne konfrontovaní, zaťažovaní. HDP, DPH, preferencie, business plány, treemy...balast. No nepýtame sa ako dostať dobro z hlavy do srdca a odtiaľ von, medzi ľudí, medzi svojich... Je to také ťažké? Pokúsim sa odpovedať. Vlastne nie odpovedať, to by bolo opovážlivé. Možno dať námet na zamyslenie.

Tak mi napadlo, že všetko to dobro, tá krása, tá túžba, tá nádej, tá láska, všetko TO čo tak úpenlivo hľadáme, o čo prosíme, všetko toto čo je predmetom hľadaní všetkých tých Pútnikov do Compostiel, Alchymistov, Anastásií a všetkých hľadačov „zlatotvorného kameňa“ je skoncentrované, obsiahnuté v jednoduchej dokonalosti toho, čo nám ponúka Dieťa. To Dieťa, ktorého príchod na tento svet sa chystáme o niekoľko dní osláviť.

To Dieťa nás vyzýva pozerať sa na svet čistými, nezaťaženými očami, to Dieťa nám ukazuje ako sa máme tešiť, ako sa máme radovať zo života, to Dieťa nám ide príkladom ako milovať ľudí, všetkých ľudí, to Dieťa nás nabáda aby sme boli deťmi, deťmi čistého srdca. Srdca plného radosti a lásky. A tým nám zároveň dáva odpoveď na to, ako dostať krásu a dobro z hlavy do srdca. Preto si trúfalo dovolím upraviť ten žalm: Dieťa, prosím, obdaruj nás múdrosťou srdca.

Moji drahí priatelia, želám vám detsky čisté, krásne Vianoce a jednoduchou dokonalosťou obdarený rok 2020
S úctou a láskou Marián

p.s. To Dieťa je možné pre mojich neveriacich priateľov zameniť dieťaťom obecne. Lebo každé dieťa je čisté a krásne. A múdre...