MDŽ 2011

Moje milé, krásne dámy,

nie som príliš veľký ctiteľ starých časov, no to, často sprofanované, MDŽ mi vždy dávalo a dáva možnosť a príležitosť vzdať vám, ženám, úctu a obdiv. Bez ohľadu na to, či sa vídame denne, parkrát za rok alebo, žiaľ, niekedy i za pár rokov. Lebo v mojej mysli ste. A že ste nepostrádateľné, a teraz nehovorím len o sebe, pre svoje okolie, pre nás, horšiu časť ľudstva, to už dávno viete, aj keď to možno každý deň nepočujete. Ale je to tak. Viem čo hovorím.

Ešte mi dovoľte, okrem vzdania úcty a obdivu, vysloviť aj želanie. Želám vám veľa „TO“. Že neviete čo je to „TO“. Prikladám text, v ktorom sa dozviete čo to je.

TO

V slnečnom jesennom poludní,
v jeho zvonovom tichu Ťa nachádzam
moja krásna Pani.
Pýtam sa Ťa:
O čom TO celé je?
V hlahole zvonov, v úsmeve slnka,
v pohladení vánku je Tvoja odpoveď.
Tichúčko šepneš:
Blázonko, je TO o Dávaní.

Aj jesenný večer,
čo si zobral farbu Tvojich vlasov na pomoc,
odpoveďou na moju otázku.
chce mi napomôcť.
To ma, ako Tvoja neha, dojíma.
A jeho odpoveď, nesúca Tvoju lásku,
dotkla sa ma tichou krásou:
Blázonko, neboj sa TO prijímať.

Noc, v ktorej spí Tvoj spánok,
uspí moje otázky i odpovede.
No kým do mňa vojde, usmeje sa Tebou
a povie: Áno,
je to také ľahké ako vánok, dávno si TO vedel.
TO je Dar, TO je dávať sa, TO je dostávať,
TO je byť polovicou celku,
TO je splynúť,
TO je to, že ideš šťastím umrieť
a nemyslíš to ako nadsádzku.
TO je nič viac a nič menej
ako iné meno pre Lásku.

A o tom je celý život. Ale to tiež dávno viete.

A ešte snáď, ak si môžem dovoliť, jedna rada. Či skôr tiež želane. Napísal som sériu rozprávok z Krajiny Kambolo Tambolo pre veľké dievčatá. Jedna z nich je o tom, že okolo nás behá, poletuje množstvo správ, odkazov v uzatvorených „fľašiach“. Často ich nechávame nepovšimnuté. Pritom stačí len natiahnuť ruku, otvoriť „fľašu s odkazom“ a dozvedieť sa, že niekto je, chce byť blízko vás, s vami, pre vás... (www.pisacky.sk  rozprávky z Krajiny Kambolo tambolo/ odkaz vo fľaši).
Želám vám veľa šťastia a odvahy k otváraniu týchto „fliaš“ a žitiu odkazov v nich poslaných.
Krásne MDŽ!

Marián