Poďakovanie

Rád by som poďakoval všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k narodeniu týchto písmeniek,
slov, viet, tónov, hlasov, obrazov a celej stránky.
Jarkovi a Maťkovi Kubovcom zo skupiny SetBack, ktorí poskytli svoje nahrávacie štúdio k výrobe CD.
Jarko nahral gitaru na Elementoch a Srdci a Maťko namixoval Rozprávky.
Ich mamke Alenke Kubovej za načítanie ženských partov na CD.
Borisovi Čechvalovi za skvelú španielku na Rozprávkach, v Liste a v TO.
Ľubkovi Hnátovičovi za poskytnutie svojich krásnych obrazov do zbierky Continuo.
V neposlednom rade môjmu synovi Michalovi Andraščíkovi (www.webmin.sk) za trpezlivosť, návrh a výrobu tejto stránky.

A ďakujem, veľmi ďakujem vám všetkým, ktorí ste a tým, že ste, spôsobujete, že to mám pre koho robiť... :-)

ĎAKUJEM!!!

 

Marián