Vianoce 2008

Nech Pokoj je tu stále s vami aj v čas Vianočný
Nech máte v roku veľa krásnych a pokojných dní
Ten pokoj prinieslo vám Dieťa, čo v jasličkách spí.
Ó Nádej a Lásku všetkým Vám posiela Pán
K vám prišiel sám, Pokoj Vám.


Moji milí, drahí priatelia,

som rád, že som si našiel kúsok času (hmmm, že by to bolo také zlé???, ale chce sa „to“ tak tváriť) a môžem v kľude popriať ľuďom, na ktorých mi záleží, ľuďom, ktorých mám rád, popriať krásne, pokojné a požehnané Vianoce a zmysluplné (aké sprofanované??? slovo) prežitie roku 2009.

Tento rok bol taký, aký bol. Napriek rôznym katastrofickým predpovediam bol (skoro) katastrofický, ale pritom krásny. Tak ako každý rok, ktorý môžme prežiť v relatívnom? zdraví so svojimi blízkymi, s priateľmi, s vami... Keď rok zatvára svoje dvere, všetci máme tendenciu bilancovať a plánovať. No dobre. Ale do toho nám vstupujú Vianoce. Vianoce, s ich skutočným obsahom, s ich skutočným zmyslom však, podľa mňa, trochu menia význam ako bilancovania, tak i plánovania... Vianoce sú, podľa mňa, o Nádeji, Viere a Láske. Tak ako náš život je o Nádeji, Viere a Láske. Len Vianoce a koniec roka akoby to umocňovali... Ale to je môj dojem a nie som až natoľko ješitný, aby som ho niekomu, vám, vnucoval.

Chcem sa poďakovať za tento rok. Chcem trúchliť za týmto rokom. Poďakovať za to, že som mohol byť s vami. S niektorými (skoro) denne, s niektorými týždenne, mesačne, s niektorými raz, dvakrát za rok, a s niektorými vôbec nie. Trúchliť pre to, že s niektorými som sa nestretol. Snáď příště! Holt Čas, náš otrok, ktorému slúžime... Či už tak alebo tak, chcem vám povedať, že každá chvíľka s Tebou, s vami, je pre mňa slávnosťou, aj keď to tak možno niekedy nevyzerá. Ale som s vami naozaj rád. Dávate mi veľa. Prosím, neber to, neberte to ako frázu. Aj ten mail, aj tá sms-ka, aj ten telefonát povie, že sme tu, že o sebe vieme...

Každý deň, každý rok nám niečo prinesie. Niečo, čo nás robí krajšími, múdrejšími... Lepšími??? Mne tento rok dal veľa, ale, o.i., i jedno poznanie. Asi ho poznáte, nie je to moja múdrosť. Alchymista, Coehlo... Skúsim parafrázovať. Jeden dobrý človek (žijúci v dobách starého Ríma) mal dvoch synov. Jeden bol básnik, jeden z najslávnejších v danej dobe, a druhý, obyčajný vojak, legionár. Jednej noci sa tomu dobrému mužovi vo sne zjavil anjel, ktorý mu povedal: „slová tvojho syna ostanú po všetky generácie na jazyku ľudského pokolenia.“ Muž sa potešil, spal a zobudil sa s rozjasnenou tvárou. Veď čo už je pre otca väčšou satisfakciou... Krátko na to muž zomrel, pri zachraňovaní dieťaťa v horiacom dome, samozrejme prišiel do neba, (kde rozmer času a priestoru zaniká) a čakal ho tam onen anjel zo sna. A pýta sa muža: „tak ako hodnotíš svoj život! Stálo to za to?“ A muž odpovedá: „Ale áno, určite. A keď si predstavím, že slová, verše môjho syna básnika budú znieť po všetky generácie ľudstva... Oplatilo sa žiť ! „ A na to mu anjel odpovie: „Priateľu, veci NIE SÚ TAKÉ, AKO VYZERAJÚ. Verše tvojho syna básnika, hoci boli najkrajšie a najpopulárnejšie za života cisára, po jeho smrti zanikli a odišli spolu s jeho majestátom. A spolu s nimi odišiel do zabudnutia i tvoj prvý syn. Ten druhý bol obyčajný vojak slúžiaci na samej hranici rímskej ríše, v jednej chudobnej provincii. Bol to dobrý človek, tak ako ty. Miloval ľudí. Raz mu ochorel sluha, priateľ. A v tej krajine pôsobil jeden Rabi, učiteľ. Hovoril také zvláštne veci, ale tvoj syn, hoci im nerozumel, im uveril. Tak sa vybral za tým človekom s prosbou, aby zachránil jeho sluhu, priateľa, od choroby, od smrti. A Rabi, aj keď ho nepoznal, aj keď to bol „nepriateľ“, bol ochotný ísť a pomôcť. A vojak, druhý syn dobrého muža, vtedy povedal: PANE, NIE SOM HODNÝ ABY SI VSTÚPIL DO MôJHO DOMU, ALE POVEDZ LEN SLOVO A MôJ SLUHA OZDRAVIE....“ Zaujímavé, že tieto slová ľudstvo zachovalo po všetky generácie. Hmmm, veci ozaj nie sú vždy také, ako vyzerajú...

Moji milí, odpustite mi tento výlev, chcel som ním len povedať, že bez „vecí“ ako sú Viera, Nádej a Láska to nie je jednoduché, (pod Vierou, Nádejou a Láskou môže každý z nás rozumieť to, čo rozumie...), ale že, na druhej strane, máme tú Vieru, Nádej a HLAVNE Lásku na dosah práve v týchto dňoch, kedy k nám zostupuje. Želám vám, i sebe, aby sme pocítili hojnosť Lásky, vo všetkých jej podobách, povzbudzujúcu silu Viery vo všetkých jej podobách a balzam Nádeje.
Aj keď nie sme hodní...

Preto: Šťastné a požehnané Vianoce, úspešný Nový rok 2009 a v ňom POKOJ VÁM.

S úctou a láskou

      Marián