Veľkonočný vinš 2020

                                                                                                       On dovoľuje, aby slnko svietilo

                                na dobrých aj na zlých Matúš 5:45

                    Pravé svetlo osvecuje každého človeka,

                               ktorý prichádza na svet, Ján 1:4–9

   Moji milí,

v lete roku 1969 boli moji rodičia, nech odpočívajú v pokoji, na juhu Francúzska oberať hrozno, vtedy sa to ešte chvíľu dalo. Zaplatili si tým cestu a hlavne navštívili Lurdy. To bol ich hlavný cieľ. A priniesli lurdskú liečivú vodu, páterky, ako sa v Brodskom hovorí ružencu, a mne ešte taký kožuštek. Samozrejme, že ma vtedy najviac upútal ten kožuštek. No tie patričky boli zvláštne, zvlášť vtedy. Keď sa dali pod lampu tak absorbovali svetlo a potom v noci, v tme krásne svietili. Zvláštne, že som si na túto vyše 50 ročnú, možno banálnu príhodu, tak intenzívne spomenul práve v týchto dňoch. V týchto dňoch nadchádzajúceho Veľkého týždňa, v týchto dňoch obáv, strachu z budúcnosti. Áno, pred nami je Veľký piatok, pred nami karanténa, možno dlhé, ťažké obdobie. No pred nami je aj ráno Veľkonočnej nedele, Ráno plné Svetla prázdneho hrobu a rána plné svetla Nádeje.

A tak sa modlím, prosím, buďme ako zrniečka tých patričiek, „nasávajme“ to Svetlo Lásky a Nádeje, koncentrujme ho v nás a vyžarujme do tmy beznádeje. A vedzme, že po čase noci znovu príde Svetlo.

Svetlo. Svetlo – symbol života. Veľká noc je o Svetle, jar je o svetle. V krásnej knihe Anastasia, s ktorou nemusíme všetci súhlasiť, sa okrem iného píše. Pre vesmír je dôležité, aby zo Zeme vychádzalo svetlé žiarenie. Vyžarovanie Lásky a dobra. O tom sa hovorí i v Biblii. Boh to je Láska. Podľa nej je slnko niečo ako zrkadlo. Odráža žiarenie zo zeme neviditeľné pre oko. Toto svetlo vyžarujú ľudia prebývajúci v stave lásky, radosti a iných svetlých citov. Keď sa odrazí od slnka, vracia sa na Zem v podobe slnečného svetla a dáva život všetkému zemskému.  A život je svetlo ľudí. Nikto z ľudí žijúcich na zemi nemôže popierať, že cíti keď ho niekto miluje. Tento pocit je najvýraznejší keď sa nachádzame vedľa milujúcej osoby. V skutočnosti z toho kto miluje vychádzajú neviditeľné vlny svetla. Ale i keď človek nie je nablízku a jeho láska je silná, je tiež citeľná. Za pomoci tohto pocitu a uvedomenia si jeho podstaty je možné tvoriť zázraky. Je to niečo čomu hovoríme zázrak, mystika...

Áno symbol, ale podstata je tá istá. Prijímanie svetla Lásky a jej vyžarovanie ďalej. Buďme vďační, že máme túto možnosť, Dar, dostávať, prijímať to krásne životodárne  Svetlo Života a tiež dostávať svetlo lásky a priateľstva od ľudí okolo nás. A že máme dar, možnosť, ba až povinnosť šíriť toto svetlo ďalej.

A práve o tom sú krásne slová sv. Jána z motta: Pravé svetlo osvecuje každého človeka,

ktorý prichádza na svet. Nerozdeľuje nás. Naopak. Každý z nás je Božie dieťa, každý z nás je súčasťou vesmíru, bez ohľadu kto sme, akí sme. Ako povedal  mudrc: Nie si kvapkou v oceáne. Si celým oceánom v kvapke. A preto každý z nás je nositeľom Svetla, toho Svetla, z ktorého povstal život a bez ktorého život nie je možný.

Tohtoročná Veľká noc bude iná. Tichá, bez svetskej slávy, pompy, veleby. No o to silnejšia! Možno je to dobre. Lebo stále si myslím, možno trochu kacírsky, že Ten o ktorom je Veľká noc, netúži po sláve a velebe, veď načo aj. No túži po láske, po našej láske. Aby sme Ho a seba navzájom milovali, bez ohľadu či v Neho veríme alebo neveríme. Lebo Svetlo osvecuje každého človeka. A každý človek je tvorcom, nositeľom svetla.

Moji drahí, prosím, nechajme sa ožiariť Svetlom Nádeje a Lásky, buďme „zrkadlom“ tohto Svetla, nech sa od nás odrazí do celého sveta, k našim blízkym i k neznámym, nech prežiari tú tmu, ktorá nás chce obklopovať. Spolu so Svetlom Veľkonočného rána a našim Človečenstvom to určite dokážeme. A potom „ľud, ktorý sedel v temnote uvidí svetlo.“

Požehnané Veľkonočné sviatky 2020 a Nádej,  Lásku a Vieru v to, že (aj) túto krízu prekonáme!

S úctou a láskou Marián