Vianoce 2009

Nech Pokoj je tu stále s vami aj v čas Vianočný
Nech máte v roku veľa krásnych a pokojných dní
Ten pokoj prinieslo vám Dieťa, čo v jasličkách spí.
Ó Nádej a Lásku všetkým Vám posiela Pán
K vám prišiel sám, Pokoj Vám.


Moji milí, drahí priatelia,

ten strojček Času má nejaký silný motorček, každý ubehnutý deň akoby mu pridával na výkone a tak dni, týždne, mesiace, roky bežia akosi rýchlejšie. Alebo sa mi to len zdá? Neviem. No nie je to tak dávno, čo som sedel za počítačom a pokúšal sa zosmoliť pár slov, ktorými by som vám poprial pokojné Vianoce a teplom života, so všetkým čo k nemu patrí, preteplený nový rok. A vidíte ten rok už pomaly končí...

Tak mi dovoľte, aby som sa pokúsil o niečo podobné. Prežili sme, ako nám vravia, rok krízy. Našťastie triasla len finančnými ústavmi, burzami, podnikmi (kde sa nás to mohlo dotknúť), médiami, politikmi. No verím, ba som presvedčený, že netriasla nás, že sa nedotkla našich vzťahov, nášho priateľstva, našich životov... Možno nám aj pomohla, pozerať sa veci triezvejšie. Verím, že sme prežili rok plný Života, jeho krás, možno i škrabancov a modrín. Ale tie k nemu tiež patria, lebo bez nich by nebol, ako jeden môj priateľ vraví.. „(život je) krásny, jeden z najkrajších...“

Je, skutočne je krásny, lebo ste, lebo sme. A krásny je pre milión „vecí“, ktoré sú v ňom, v nás, okolo...

Možno aj vy ste dostali majlík s názvom „Pavlov list trochu inak“. Jedná sa parafrázu Hymnu Lásky sv. Pavla. .... Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov… Celkom vtipne modifikovaný na čas Vianoc.

„Keby som svoj dom dokonale vyzdobil jedľovými vetvičkami, blikajúcimi svetielkami a vyhrávajúcimi zvončekmi, ale nemal by som lásku, nebol by som ničím, iba dekorátorom...“

Tých „keby“ je tam niekoľko, ale podstata je vždy tá istá. Bez lásky nie sme ničím, len cvendžiaci kov, dekoratéri...

A preto mi dovoľte, v tomto čase rodenia sa Lásky v Slove, zaželať vám i sebe Jej prítomnosť. Prítomnosť a naplnenie našich nádob. Dá sa jej tam veľa, verte. Lebo „s láskou je to ako s tými piatimi chlebami a dvomi rybami (z envanjélia). Stále je jej málo, až dokým ju nezačneš rozdávať“. Berme a dávajme ju teda, nielen počas Vianoc. Nech je kráľovnou tých „vecí“ čo robia Život krásny počas celého roku a všetkých našich dní.

Keď sa nám to podarí, nebudeme len dekoratéri vianočných stromčekov, ale Vianoce budú v nás a my vo Vianociach.
Keď sa nám to podarí, nebudeme len cvendžiaci kov, ale budeme Ľudia...

Moji milí, želám vám i sebe, z celého srdca želám, aby sa nám to podarilo...

Krásne, požehnané Vianoce a Láskou naplnený Nový rok 2010.

S úctou a láskou

      Marián