Vianoce 2018

Pane, daj, aby cieľom môjho života
bolo prinášať hojne ovocia,
nech ma to stojí čokoľvek.

p. Milan Bubák, SVD

 

Milí priatelia,
čo už písať o Vianociach, k Vianociam, keď už aj z telky nám to povedali:
Kaufland – oficiálny dodávateľ Vianoc! A je vymaľované! No napriek tomu mi dovoľte pár slov.

Vianoce sú vlastne oslava narodenín, narodenín Slova, narodenín Dieťaťa, narodenín Svetla. A narodeniny slávime. Tento rok sa mi, okrem iných, dostala do rúk zaujímavá kniha Poselství od protinožců. Rozpráva sa v nej o strastiplnom, no krásnom, putovaní jednej vzdelanej lekárky s primitívnym domorodým kmeňom naprieč Austrálskou púšťou. Títo ľudia sami seba nazývajú Opravdoví ľudia a nás „kultúrnych“ mimochodom volajú Mutanti. Je tam veľa múdreho. No k tým narodeninám. Tu je krátky úryvok:

Když jsem mluvila o narozeninových oslavách, napjatě mne poslouchali. Vylíčila jsem jim dort, zpívaní písni, dávaní dárku a svíčky, jejichž počet se každým rokem zvyšuje. „Proč to děláte?“ ptali se. „My oslavujeme jen něco neobvyklého. Na starnutí přece nic zvláštního není. Člověk se o to nemusí nijak snažit. Deje se to samo od sebe!“ „Když tedy neoslavujete, že jste o rok starší“, zeptala jsem se, „co oslavujete?“ „To, že jsme lepší,“ zněla odpověď. „Oslavujeme, když poznáme, že jsme lepší a moudřejší než minulý rok. To pozná každý sám na sobě a proto sám oznámí ostaním, že nadešel čas oslavovat.“

Toľko Opravdoví ľudia. A že vraj primitívni. Oslovilo ma to. Paralela medzi naším slávením, aj narodenín, aj Vianoc a ich dôvodom osláv. Každoročne, príchodom Adventu, akože počúvame ten Hlas volajúceho na púšti, akože na Vianoce sme plní pokoja a lásky, dávame si predsavzatia do nového roku, že budeme lepší... A výsledok? No, mohol by byť aj lepší. O čom je ten Hlas, ktorý sa stráca v záplave iných hlasov, v záplave hluku? O čom sú Vianoce a aké by mali byť? Či akí by sme mali byť my, aby sme ich mohli sláviť s radosťou, nielen ako príchod Dieťaťa, ale aj s radosťou z nás samých. Aby naplnením, cieľom našich životov bolo prinášať ovocie...

V tej záplave všetkého možného, všetkých výziev ku krásnemu prežitiu Vianoc ma paradoxne? najviac oslovili dvaja ľudia, od ktorých by som to možno nečakal. Prvým je Peťo Nagy a jeho slová o potrebe stíšenia, spomalenia a snahe žiť život v jeho tichosti a kráse premietnuté v jeho Piánku a hlavne slová toľko odsudzovaného Fedora Gála prednesené na jednom zhromaždení: „Pamätajme aj na tých, ktorí nie sú za našim stolom, lebo aj ONI SÚ MY.“

Možno sa pýtate aké je spojivo medzi týmito zdanlivo nesúvisiacim odsekmi navzájom a mottom. Nuž prinášať ovocie, aj keď to môže byť, a aj je, neľahké, snažiť sa rásť, snažiť sa byť lepším, snažiť sa otvoriť srdce, aby sme mali dôvod sláviť. Sláviť príchod Slova, ktoré sa stalo Telom a sláviť aj nás, za to že sme hodní sláviť alebo že sa o to aspoň snažíme.

A nemyslím si, nech mi je odpustené, že najdôležitejšie v tom našom snažení je sláva, velebenie, pompa, ale Láska. Že Dieťa ani tak netúži po tom aby sme Ho oslavovali, aby sme Ho velebili, ale aby sme HO milovali. A myslím si, že najväčšiu radosť mu robíme vtedy, keď vidíme jeden v druhom Človeka, priateľa. Keď dokážeme dávať a prijímať lásku, keď prinášame ovocie, nech to stojí čokoľvek. Bez ohľadu na to, či veríme v Dieťa alebo sme neveriaci. Lebo v Dobro veríme všetci... Ja viem, nie je to jednoduché, ľahko sa to povie.

V mnohých rodinách dávame na štedrovečerný stôl tanier pre náhodného pocestného. No pýtam sa, boli by sme ochotní a schopní pozvať ho, napr. predavača Nota Bene, aspoň mentálne vo svojom vnútri, k nášmu stolu. Boli by sme schopní a ochotní otvoriť Nazaretskému páru, aby sa Dieťa nemuselo narodiť v maštali? Ja viem, nie je to ľahké...

Moji drahí priatelia, ozaj nechcem moralizovať a už vôbec nie kritizovať. Naopak, viem o dobre, o láske, ktorá je v nás, aj keď sa možno niekedy dostatočne neprejavuje. Ale je! Modlím sa preto a želám nám, aby sme, skrze Lásku a dobro a lásku v nás, mali dôvod, a každým rokom väčší, sláviť Narodeniny Dieťaťa a krásny, hojným prinášaním ovocia naplnený Život.

Požehnané Vianoce a pokojný rok 2019, v ktorom budeme múdrejšími a lepšími, aby bol dôvod sláviť.
S láskou a úctou

Marián