MDŽ 2018

 

                                                                                                          Motto

MDŽ sa nevytratil z obchodov...

Moje milé dievčatá,

prečítal som si tento titulok vo včerajších novinách a povedal som si, že niečo je choré v tomto „štáte dánskom“. Možno popri tom, čo sa práve deje sa to môže zdať zanedbateľné, ale myslím si, že všetko so všetkým súvisí a celková klíma je, okrem iného, odvislá od základnej úcty a slušnosti. Špeciálne od úcty k Žene.

A preto som od si dôb, keď som si začal uvedomovať význam slova Žena, a to je už hodne dávno (-: , považoval tento deň za príležitosť ba priam povinnosť, zložiť vám ženám svoj obdiv a úctu. A to napriek všetkému, často žiaľ oprávnenému, jeho znevažovaniu či zosmiešňovaniu. A myslím to ozaj úprimne. Takže sa vystavujem riziku, že na mňa bude ukázané prstom „Me Too“. Ale rád ho, to riziko, podstupujem. (-:

Apropó, Me Too. Neskutočne ma potešilo ako sa vyjadrili snové ženy mojej/našej mladosti, dámy Deneuve, Bardot a ďalšie, keď vyslovili poľutovanie nad tým, že legitímny boj proti sexuálnemu násiliu sa stal „honom na čarodejnice“, a že dvorenie žene nie je sexuálnym útokom. A krásne odpovedal Martin Huba v jednom rozhovore na otázku, čo si o tom (Me Too) myslí. „To, čo herečka Catherine Deneuve, ktorá povedala, ženy, preboha, spamätajte sa. Veď točenie sa muža okolo ženy je biologická prirodzenosť. Ak sa naozaj udeje nejaké násilie, je to neodpustiteľné a nech sa to rieši. Ale aby som sa bál objať ženu, keď ju stretnem, alebo pustiť ju do dverí, čo sa v Amerike už vníma ako podcenenie ženy? To je proti prírode.“

Takže moje milé, dovoľte mi naďalej obdivovať vás, vážiť si vás, púšťať vás do dverí, pomáhať vám pri obliekaní kabátov, pri stretnutí vás objať, bozkať ruku, dávať kvety, nechať sa vami kultivovať, cítiť sa vo vašej prítomnosti príjemne. Skrátka byť mužom a dať vám najavo, že ste žena.

A vám želám, aby ste to s gráciou a noblesou sebe vlastnou dokázali, od mužov vo vašom okolí, od priateľov, kolegov až po tých najbližších, prijímať, aby ste sa cítili a hlavne boli obdivované a ochraňované, aby ste neboli „Me Too“, ale aby ste boli tým, čím ste najdokonalejšie: ŽENAMI.

To vám želám a pripájam sa k želaniu všetkých chlapov okolo vás. Aj keď vám to možno takto každý deň nepovedia. Želám vám, aby sme vám TO my chlapi dali žiť a nielen na MDŽ.

 

S úctou

 

Marián